داود شریفی

درباره ما

درباره داود شریفی ( مدیرعامل )

داود شریفی هستم

تسهیلگر فروش

با دانش و تجربه ۲۰ ساله خود در دنیای بازاریابی ، تبلیغات و فروش به شما کمک می کنم تا درآمد خود را چندین برابر کنید.

عاشق فروش هستم و با همین عشق ، فروش شما را تسهیل می کنم.

اعضای تیم فروش

آکادمی داود شریفی

پلی به سوی آینده

0
سال تجربه
0
مشتری وفادار
0
اعضای تیم
0
محصول فروخته شده
1, 10, 10, 0.1 مثال

تاریخ تولد

اتفاق بسیار بزرگی در این دوره از زمان رخ داده است. این همه بشریت را تحت تأثیر قرار داد. این همه چیز را توضیح می دهد.

1, 10, 10, 0.1 مثال
June 21, 2016

تاریخ تولد

اتفاق بسیار بزرگی در این دوره از زمان رخ داده است. این همه بشریت را تحت تأثیر قرار داد. این همه چیز را توضیح می دهد.

June 21, 2016

می‌خواهید در مسیر پیش رو، کنار ما باشید؟